Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí je pro nás důležitá. Udělením souhlasu se zpracováním vašich dat udělujete společnosti Aireen, a.s. až do odvolání, svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění, se zpracováním osobních údajů sdělených v tomto formuláři či webu, a to za účelem realizace marketingových akcí, zejména nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o společnosti Aireen, a.s.


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Registrovaný souhlasí se zasíláním obchodních sdělení společnosti Aireen, a.s. prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění. Společnost Aireen, a.s. je oprávněna osobní údaje poskytnout k výše uvedenému účelu za podmínek tohoto souhlasu svým smluvním partnerům.


Přehled těchto osob je k dispozici v pobočce organizační složky Aireen, a.s., na adrese Budějovická 5, 140 00 Praha 4, Česká republika. Zpracování může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na adrese: Aireen, a.s., Vodičkova 736/17, Nově Město, 110 00 Praha 1, Česká republika nebo e-mailem na adresu info@aireen.com.


V Praze 1. 1. 2023


Cookies nastavení

Partneři Aireen
Ocenění