Jak Aireen funguje

Aireen

Deep Learning technologie na pozadí Aireen

Neuronová síť je systém umělé inteligence inspirovaný lidským mozkem. Skládá se ze souboru jednotek, které zpracovávají informace a předávají si je mezi sebou podobně jako neurony mozku. Neuronové sítě nedokáží myslet jako lidé, ale zvládají mnohem obtížnější a komplexnější úlohy při studiu dat, např. při rozpoznávání obrazu a kategorizaci jeho orientačních bodů.
Aireen využívá pro hodnocení snímků kaskádu neuronových sítí. Jednotlivé sítě jsou trénovány pro různé typy hodnocení a společně zabezpečují kvalitu diagnostiky fundus snímků včetně ochrany pacienta před omylem obsluhy (nedostatečná kvalita, nejedná se o snímek očního pozadí).
Aireen
Pro trénink modelů hodnocení kvality snímků (gradability check) se použilo 100 tisíc snímků očního pozadí.

Všechny tyto snímky prošly in-house kategorizací a výsledkem byl model hodnocení kvality snímků ve dvou kategoriích (gradable a non-gradable)
Pro trénink modelů detekce diabetické retinopatie se použilo 1.2 milionu snímků, které zahrnovaly snímky sítnice v různých fázích diabetické retinopatie. Výsledkem tréninku je tak model detekce diabetické retinopatie, který hodnotí snímek do dvou kategorií:

  • DR
  • Bez DR

Díky použité Intel® OpenVINOTM technologii je Aireen® široce přístupná a výsledek dostupný během sekund.
Partneři Aireen
Ocenění