Diagnostické zaměření Aireen

Na trhu

Diabetická retinopatie je závažnou, zrak poškozující komplikací diabetu. Včasný záchyt minimalizuje riziko fatálních komplikací a ztráty zraku. Každý diabetik by proto měl každoročně absolvovat oční vyšetření. Více než 40% pacientů však pravidelné vyšetření neabsolvuje. Aireen® umožňuje rychlý, přesný, bezbolestný a dostupný screening očí pacientů s cukrovkou.


Aireen® během 60ti sekund vyhodnotí snímky oční sítnice na přítomnost symptomů diabetické retinopatie


  • Vysoká sensitivita a minimální podíl falešně positivních nálezů
  • Výsledek za méně než 60 sekund
  • Ověřeno klinickými zkouškami


Aireen® skríning diabetické retinopatie je od května 2023 Certifikovaným zdravotnickým prostředkem v rizikové třídě IIb dle nařízení EU-MDR.


Ve vývoji

Věkem podmíněná makulární degenerace (AMD) je onemocnění sítnice oka, které je nejčastější příčinou ztráty zraku u starších lidí a vyskytuje se u více než 8% populace 50+. 


Plánovaný Aireen screening AMD během 30ti sekund vyhodnotí snímky sítnice a s vysokou přesností potvrdí nebo vyloučí přítomnost symptomů nemoci.

Ve vývoji

Glaukom (zelený zákal) je onemocnění, při kterém dochází k postupnému poškozování zrakového nervu. Neléčený glaukom může způsobit až slepotu. 


V celosvětovém měřítku trpí glaukomovým poškozením optického nervu asi 1,5–2 % populace nad 40 let.


Plánovaný Aireen screening Glaukomu během 30ti sekund vyhodnotí snímek sítnice a s vysokou přesností detekuje na snímku změny, které indikují podezření na přítomnost nemoci.

Partneři Aireen
Ocenění