Diagnostické zaměření Aireen

2Q 2021

Diabetická retinopatie je závažnou, zrak poškozující komplikací diabetu. Včasný záchyt minimalizuje riziko fatálních komplikací a ztráty zraku. Každý diabetik by proto měl každoročně absolvovat oční vyšetření. Až 70% pacientů však pravidelné vyšetření neabsolvuje. Aireen umožňuje rychlý, přesný, bezbolestný a dostupný screening očí pacientů s cukrovkou.


Aireen screening diabetické retinopatie během 10ti sekund vyhodnotí snímek sítnice a s vysokou přesností.


  • Sensitivita 99,1%, specificita 90,9%*
  • Výsledek za méně než 10 sekund
  • Certifikováno a ověřeno klinickými zkouškami


* při detekci diabetické retinopatie v porovnání s konsensuálním hodnocením dvou sítnicových specialistů, ověřené na vzorku 1.143 snímcích z reálného provozu.

Věkem podmíněná makulární degenerace (AMD) je onemocnění sítnice oka, které je nejčastější příčinou ztráty zraku u starších lidí a vyskytuje se u více než 8% populace 50+. 


Aireen screening AMD během 10ti sekund vyhodnotí snímek sítnice a s vysokou přesností potvrdí nebo vyloučí přítomnost symptomů nemoci.

Glaukom (zelený zákal) je onemocnění, při kterém dochází k postupnému poškozování zrakového nervu. Neléčený glaukom může způsobit až slepotu. 


V celosvětovém měřítku trpí glaukomovým poškozením optického nervu asi 1,5–2 % populace nad 40 let.


Aireen screening Glaukomu během 10ti sekund vyhodnotí snímek sítnice a s vysokou přesností detekuje na snímku změny, které indikují podezření na přítomnost nemoci.

Partneři Aireen
Ocenění